Nieuwbrief Niños del Lago – Maart 2023

Categorie: Benefietgala, Nieuws, Over Niños del Lago
Tags:

Het jaar is alweer drie maanden onderweg en er is een hoop gebeurd en veranderd in Guatemala. Na het overlijden van Arlaine Cervantes, de oprichtster van Niños del Lago, heeft het afgelopen jaar 2022 vooral in het teken gestaan van een heroriëntatie op hoe Niños del Lago kon voortbestaan en wie het stokje van Arlaine zou overnemen om de activiteiten met de kinderen ook daadwerkelijk voort te zetten.
Dat is onder meer de reden geweest waarom wij het afgelopen jaar weinig nieuws naar buiten hebben gebracht.
Het was een onzeker jaar en de meeste energie van het team in Guatemala werd begrijpelijkerwijze gestoken in het zoveel mogelijk door laten gaan van zorg en activiteiten voor kansarme kinderen in Guatemala. Onze nieuwsbrief is daarom ditmaal wel langer geworden dan u van ons gewend bent.

Waar wij in Nederland graag vorderingen hadden gemaakt met een nieuwe gezamenlijke website, was het lange tijd nog onzeker of en in welke vorm Niños del Lago kon voortbestaan.

Omdat wij op internationaal niveau nog bezig waren om e.e.a. vast te leggen, was en is het voor ons nog steeds niet erg makkelijk om de concrete veranderingen te communiceren. Maar één ding blijf onveranderd; de hulp aan kinderen in Guatemala die onze hulp zo keihard nodig hebben.

Gelukkig kunnen wij u melden dat Niños del Lago zal blijven voortbestaan, zij het met verschuivingen van de focus van de activiteiten.

Activiteitenkamp Ninos del Lago

Vanuit de visie van Arlaine zijn we als Niños del Lago altijd bezig geweest om haar droom te helpen realiseren. Een prachtig activiteitenkamp waar kansarme kinderen in Guatemala naar toe kunnen, om even helemaal zich zelf te kunnen zijn. Met sport en spel en educatieve programma’s waar ze de tijd krijgen hun eigen kwaliteiten te ontdekken. Het realiseren van dit kamp hiervan is ons grootste focus geweest, waar we ook met alle hulp uit Nederland er voor hebben kunnen zorgen dat dit kamp er is gekomen. Dat dit is gelukt is een feit waar we nog altijd zeer trots en dankbaar voor zijn.

Maar naast de impact door het overlijden van Arlaine en de problemen als gevolg van de coronacrisis, is het lange tijd niet mogelijk geweest om de activiteiten in dit kamp te realiseren. En is de focus meer gekomen op het direct helpen van kinderen, met ons ’Stay in school’-programma, voedselpakketten voor gezinnen in nood en een ‘health’-programma, waarbij gratis medische hulp geboden wordt. Daarnaast kon het ‘journey to the forest’-programma wel doorgaan, maar in afgeslankte vorm en op andere locaties.

Hierin heeft het team in Guatemala ontzettend hard gewerkt en vele kinderen kunnen helpen. Ondanks alles, is er ook mede dankzij de donaties uit Nederland veel goed werk geleverd.

Maar het gehele kamp zelf, kon in deze tijd niet goed worden onderhouden. Hierdoor zijn er lekkages en zelfs onveilige situaties ontstaan in de vertrekken. Daardoor zijn de kosten om het kamp weer volledig inzetbaar te maken erg hoog opgelopen.

De vraag ontstond of we als organisatie onze beperkte inkomsten dan voor het behoud van het kamp moesten inzetten, of beter door konden gaan met de effectieve programma’s die kinderen direct konden helpen. Dat vormde een dilemma. Een, die zelfs de vraag opriep of Niños del Lago als stichting nog wel kon blijven bestaan.

De belangrijkste vraag was of we daarmee de droom van de oprichtster Arlaine Cervantes en haar visie zouden veranderen. Ook riep het als Nederlandse stichting de vraag op, of we de mensen die zich hebben ingezet en gedoneerd voor dit kamp hebben, niet zouden teleurstellen.

Onze voorzitter Marten Numan is ook om die reden eind 2022 naar Guatemala gereisd. Daar heeft hij gesproken met het team en met eigen ogen gezien hoe de droom van Arlaine nog steeds volop wordt uitgevoerd.

 

Om die reden kunnen we als team Ninos del Lago volledig achter de beslissing staan om het kamp te verkopen. Waarbij we wél willen zorgen dat de activiteiten met het ‘Journey to the Forest’ programma kunnen blijven bestaan. Zij het in delen van het kamp die hiervoor voor ons beschikbaar blijven óf op andere locaties, die dan tijdelijk gebruikt kunnen worden.
Voor het voorbestaan en voor de grondbeginselen van het Niños de Lago, is dat wat ons betreft ook de beste keuze, die we volgens ons goed kunnen verantwoorden. En zodoende blijven wij ons als team ook inzetten om de kinderen in Guatemala te helpen aan een betere toekomst.

Waar in de beginjaren dus vooral de opbouw en in de ingebruikname van het zomerkamp in een paar weken per jaar centraal stond, ligt de focus nu meer op de dagelijkse ondersteuning van kansarme kinderen m.b.t. school en gezondheidszorg.

Zo is ons kantoor verhuist naar een nieuwe locatie. Vanuit deze nieuwe locatie denken wij een goede doorstart te kunnen maken en tevens de kinderen op dagelijkse basis vanuit onze drie pijlers te kunnen helpen.

 

– Stay in school programma (buitenschoolse studiebegeleiding)

– Health programma (gezonde voeding en persoonlijke verzorging)
– Journey to the forest (de Niños del Lago kampervaring in afgeslankte vorm)

 

 

Bezoek van Marten aan Guatemala

Tijdens zijn bezoek aan Guatemala, heeft Marten met eigen ogen het succes daarvan kunnen aanschouwen. Op het moment van aankomst was men net bezig met een dag van het ‘Stay in School programm’, een soort buitenschoolse opvang. In de ochtend een groep van 11 kinderen en in de middag een groep van nog eens 11 kinderen.
Heel mooi om te zien was dat de begeleiding goed werd opgevolgd. Maar natuurlijk was er ook ruimte voor ontspanning en een gezonde lunch. Heel dankbaar en hartverwarmend om dit te mogen meemaken.

Het toeval was, dat op dat moment ook stond ingepland dat een groep kinderen was uitgenodigd om in het weekend een dag naar het activiteitenkamp te komen. Omdat de cabines vanwege gebreken niet veilig waren, waren de activiteiten georganiseerd in El Nido (Het hoofdgebouw). Het bijzondere aan deze groep was het feit dat het kinderen met een beperking betrof en dat Marten met eigen ogen kon zien hoe ook zij enorm genoten van alle aandacht en activiteiten.

Nadat Marten weer terugkeerde stond het inmiddels achtste benefietgala voor de deur. En wat was het gala een succes!
Samen haalden wij een bedrag op van €12.000! Een bedrag dat wij als stichting niet had durven dromen.
Maar ook kregen wij van trouwe gasten te horen dat de sfeer er goed in zat en dat echt iedereen een fantastische avond heeft gehad.

Vooruitzicht op de planning van 2023………..
In 2023 zullen wij vanuit Nederland vooral blijven volgen hoe de hulp aan kansarme kinderen in Guatemala zich – noodgedwongen aan de veranderde omstandigheden en met een nieuw team – zal voorzetten. Waar mogelijk zullen wij meedenken, meehelpen en ondersteunen.

Wanneer de nieuwe koers duidelijker verankerd is, zullen we u via de website en nieuwsberichten ook hopelijk beter op de hoogte kunnen houden dan dat wij in de onzekere tijden van 2022 konden doen. Wij hebben hiervoor al veel begrip ervaren en danken jullie allen die zo betrokken zijn gebleven en Niños del Lago een warm hart toedragen en mede vanuit Nederland mogelijk blijven maken!

Marten Numan, mede namens bestuur en team NdL-Nederland, maart 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options