Nieuwsbrief voorjaar 2021

Categorie: Nieuws, Over Niños del Lago
Tags:

Nieuwsbrief Niños del Lago- april 2021

Lang stil geweest, toch hebben wij niet stilgezeten…..

Voor iedereen is 2020 een gek jaar geweest, zo ook voor ons. Wat kan wel en wat kan niet. Wat is wijs en waar dienen wij gepast mee om te gaan. Het was een jaar waar wij organisatorisch erg zoekende waren en dat heeft zich geuit naar een behoorlijke media-stilte. Ook is er een positie verandering geweest in Guatemala. In Guatemala heeft de oprichtster van NdL, Arlaine Cervantes, omwille van haar gezondheid een definitieve stap terug moeten doen en heeft ze haar activiteiten overgedragen aan Claudia Rincon Cano. Sinds 2020 bekleed Claudia de functie van Executive Director. In een volgende nieuwsbrief zullen wij Claudia specifieker aan jullie voorstellen.

Een van de eerste acties die Claudia heeft opgezet: The Food-program.

Kort samengevat heeft Claudia een team opgericht om de getroffen gezinnen in Guatemala te voorzien van voedselpakketten. Door corona verloren veel mensen hun inkomsten en dus geen inkomsten voor voeding. Gelukkig ontvingen wij veel financiële steun, zodat wij veel gezinnen hebben kunnen voorzien.

Donaties blijven uiteraard van harte welkom. Om te doneren, klik hier

 

 

Website / Social media en aandacht voor onze sponsoren

In 2020 hebben wij onderzoek laten doen naar onze positie en ook de beleving bij onze achterban. Wat hier heel erg naar voren kwam is dat de informatievoorziening te wensen overlaat. Deze krijgt niet de aandacht die het verdient en wij moeten ons als organisatie sterk hierin verbeteren.
Met die insteek is deze nieuwsbrief de aftrap naar een verbeterde en structurele informatievoorziening.

Op het gebied van de website- en social media-activiteiten willen wij meer samenwerken met NdL Guatemala en Amerika. In plaats van drie verschillende websites en verschillende stijlen van communiceren, willen wij gaan toewerken naar heldere en transparante communicatie over de ontwikkelingen en activiteiten van NdL. Uiteraard kan elk land daarnaast zijn eigen activiteiten voor fondsenwerving organiseren maar wel met één gezamenlijk doel en keuze voor de richting waarin NdL zich wil gaan ontwikkelen in de toekomst.

Activiteiten in Guatemala…

2020 Was al een gek en vervelend jaar. Wereldwijd zijn wij allemaal getroffen door het coronavirus.
Dit heeft geleid tot het niet kunnen organiseren van onze ‘Journey to the forest’-weken. Mede vanwege onzekerheid hierover in 2021 is Claudia zoekende geweest naar nieuwe programma’s die aansluiten bij de missie van Niños del Lago. Een van deze programma’s is het ‘Keep Studying Program’. Het doel is om kinderen te stimuleren om ondanks de beperkingen van Corona toch school- en studieactiviteiten te blijven volgen.

Achterstallig onderhoud

Gebouwen hebben onderhoud nodig, zo ook de gebouwen van Niños del Lago. Daarnaast liggen onze gebouwen tussen een bebossing en hier dient ook rekening mee gehouden te worden. Zeker nu het kamp niet kan worden gebruik zoals normaal de bedoeling is. Claudia heeft ervoor gezorgd dat in 2020 het nodige onderhoud aan de gebouwen is gepleegd en deze weer veilig en up-to-date zijn. Daarnaast heeft zij de bebossing zodanig aangepakt, dat de bebossing geen schade kan toebrengen aan de gebouwen. Geweldig werk en broodnodig.

Uitbreiding van het team en de vrijwilligers…

Om de samenwerking met NdL Guatamala en Amerika meer kracht bij te zetten hebben een aantal vaste vrijwilligers zich diepgaander gecommitteerd met hun bijdrage en activiteiten voor Niños del Lago. Een voormalige scholier van het Sintermeertencollege – die NdL in 2017 met school bezocht heeft – Lynn Helebrand, heeft in het kader van haar bachelor ‘Disaster Risk Management’ stage gelopen bij NdL-NL .
Doelstelling was om de ontwikkelingen binnen NdlL te coördineren en adviezen uit te brengen over hoe wij als bestuur beter met elkaar kunnen communiceren. Ook op internationaal niveau.
De stage heeft Lynn met goed gevolg afgerond, ook Lynn heeft zich gecommitteerd aan NdL-NL en zij zal de rol van Manager Development op zich nemen.
Kort samengevat. Lynn adviseert, coördineert, zorgt ervoor dat interne afspraken worden nageleefd en faciliteert nationale en internationale bestuursvergaderingen.

Wij heten Lynn dan ook van het harte welkom binnen ons team.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options