Onze programma’s

Categorie: Over Niños del Lago
Tags:

De activiteiten bestaan uit sport, spel en dans, maar ook uit het leren waarderen van de eigen cultuur en de schoonheid van de natuur. Bij alle activiteiten ligt de nadruk op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het leren nemen van verantwoordelijkheid. Tijdens de week in het activiteitenkamp krijgen kinderen lokale professionele begeleiding. Na deze week gaan de kinderen terug naar hun eigen omgeving, hun eigen scholen en lesprogramma. Voldoen ze dat jaar aan de norm van Niños del Lago, ontvangen de kinderen automatisch een uitnodiging voor het activiteitenkamp en dat zeven jaar lang. Het criterium: het lesprogramma in de eigen school blijven volgen, geen drugs en geen aansluiting zoeken bij bendes.
De meest getalenteerde kinderen krijgen aan het eind van die periode een studiebeurs van Niños del Lago. Alle deelnemers worden gestimuleerd hun talenten in te zetten in hun eigen omgeving, in Guatemala en/of in het activiteitenkamp. Op die manier vormen inzet, ervaringen en resultaten één geheel en is de cirkel van ‘geven’ rond.

Toekomst:
Niet alleen ondersteunt Niños del Lago in opbouw en gebruik van het activiteitenkamp de lokale ecologie door het plaatsen van onder andere organische toiletten, het gebruik van eigengemaakt bouwstenen en het installeren van laag volt verlichting over de gehele locatie. Zodra het kamp met geldelijke ondersteuning is opgebouwd, gaan begeleiders en kinderen zelf aan de slag om in het onderhoud te voorzien onder andere door middel van de verkoop van het water uit de bron op het grondgebied.

Change this in Theme Options
Change this in Theme Options